Psykoterapi

Vi arbetar med Självpsykologisk Relationell Psykoterapi, som utgår från psykodynamisk teori som vidareutvecklats i ljuset av psykologisk forskning inom olika fält så som spädbarnsforskning, affektforskning, neuropsykologisk forskning och psykoterapiforskning.
Denna terapiform är bäst lämpad för dig som har problem i relationen till andra människor, eller problem med din självkänsla och dina livsval. Terapiformen är inte inriktad på någon särskild teknik så som beteendemodifikation eller kognitiv förändring. Fokus är på det problem du söker för och tekniken anpassas till dig och ditt problem.

Vi arbetar också med Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Vi kan även hjälpa dig som hamnat i en akut eller fastlåst psykisk kris till följd av skilsmässa, dödsfall, olycksfall eller någon annan händelse som oväntat ändrat ditt liv på ett negativt sätt.

Som du förstår arbetar vi utifrån en bred arsenal av metoder och tekniker och detta ligger väl i linje med aktuell psykoterapiforskning. Våra terapier utgår från Vetenskap och Beprövad Erfarenhet

Vi har ställt oss bakom Amerikanska Psykologförbundets (APA) yttrande gällande Evidence Based Psychological Treatment.