Chefsutveckling

PsykologHuset Petersson utformar och genomför skräddarsydda utvecklingsprogram för chefer. Fokus i dessa utvecklingsprogram ligger på chefens sätt att hantera sig själv och sin personal.

Exempel på vad som kan ingå i ett utvecklingsprogram:
  • Individuell handledning med fokus på chefen som person, hur man hanterar sig själv och sina relationer
  • Lära känna sitt sätt att leda via standardiserade testmetoder
  • Handledning i att hantera gruppdynamiska processer i arbetet
  • Handledning i att använda utvärdering och uppföljning som styrinstrument
  • Utveckling av ledningsgrupper

Läs mer om våra utbildningar