Välkommen till PsykologHuset Petersson AB!

PsykologHuset Petersson AB i Kalmar är ett företag som arbetar med utveckling.

Vi utvecklar individer, grupper och organisationer.
Om du är nyfiken på våra tjänster, klicka på någon av knapparna till vänster för mer information.

Är du nyfiken på oss som arbetar i PsykologHuset, klicka på knappen Om oss.

Kontakta oss gärna för mer information!

psykologhuset@psykologhuset-peterson.se

Vi följer de etiska riktlinjer som är antagna av Sveriges Psykologförbund respektive Akademikerförbundet SSR.

Vi har valt att ställa oss bakom det ställningstagande till ”Evidence based practice” som gjorts av American Psychological Association (APA) och vi tillämpar dessa riktlinjer i vårt arbete.

Vi följer GDPR-Direktiven. Vi hanterar och lagrar endast kunduppgifter som krävs för säker fakturering. Alla patientdata hanteras under sekretess.