Litteratur

PsykologHuset säljer följande litteratur:

  • Petersson Bernt (1996) Psykodynamisk Korttidsterapi med utgångspunkt i modern Självpsykologi. PsykologHuset Petersson AB. Pris 85:- inklusive moms.
  • Petersson, Britta (2008) En emotionell intervention och ett relationellt förhållningssätts inverkan på intervjupersoners berättelser. Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings Universitet. Pris: 85:- inklusive moms.
  • Karlsson, T & Petersson B Å (1999) ”Ledarskap och Utvärdering” Futura. Pris: 85:- inklusive moms.
  • Karlsson, T & Petersson B Å (2021) ”Kort om Ledarskap. 2:a reviderade upplagan” Navigest AB & PsykologHuset Petersson AB. Pris: 477:- inklusive moms.

Är du intresserad av någon av dessa texter eller flera kan du maila psykologhuset@psykologhuset-peterson.se så skickar vi texterna mot faktura.