Organisationsutveckling

PsykologHuset Petersson AB erbjuder flera olika tjänster ägnade att utveckla organisationer. Samtliga utvecklingsprogram skräddarsys i samarbete med kunden. Här är några exempel på våra organisationsutvecklande tjänster:

  • Arbetslagsutveckling
  • Personalutveckling
  • Utvärdering
  • Konsultinsatser vid organisationsförändring
  • Konsultinsatser vid personalavveckling
  • Psykosociala hälsoundersökningar
  • Konsultinsatser vid olika former av samarbetsproblem i arbetsgrupper eller ledningsgrupper