Handledning

  • Vi bedriver psykoterapihandledning på psykodynamisk grund med självpsykologisk, relationell inriktning.
  • Vi bedriver handledning i Kognitiv, Relationell psykoterapi.
  • Vi bedriver handledning i Affektfokuserad psykoterapi.
  • Vi bedriver olika typer av personalhandledning individuellt och i grupp inom offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet.
  • Vi bedriver olika typer av personalhandledning individuellt och i grupp inom psykiatrisk verksamhet och primärvård.