Om oss

Bernt

Bernt är specialist i klinisk psykologi och i arbetspsykologi. Han är handledare och lärare i psykoterapi. Han har en Självpsykologisk Relationell inriktning, och har också KBT-utbildning.

Britta

Britta är auktoriserad socionom och Legitimerad Psykoterapeut med Självpsykologisk Relationell inriktning.

Riktlinjer

Vi arbetar med individer, grupper och organisationer

Vi följer de etiska riktlinjer som är antagna av Sveriges Psykologförbund respektive Akademikerförbundet SSR.

Vi har valt att ställa oss bakom det ställningstagande till ”Evidence based practice” som gjorts av American Psychological Association (APA) och vi tillämpar dessa riktlinjer i vårt arbete.

Medlemskap & samarbeten

Bernt är medlem i Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC), International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP), International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP).

Britta är medlem i Akademikerförbundet SSR.

Vi samarbetar med Falck Health Care, Sophiahemmet, SOS Health Care International Sweden, EuroAccident, Mecenat, Psykologiguiden.